SÚNG VẶN VÍT,BULONG HƠI YUNICA

SÚNG VẶN VÍT,BULONG HƠI YUNICA
SÚNG VẶN VÍT DÙNG HƠI YUNICA YD4.5

Mã máy        : YD4.5

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 4 – 5 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 8,000 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 190 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 0.70 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD-10T

Mã máy        : YD-10T

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 8-10 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 10,000 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 230 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 1.3 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD-4.5F

Mã máy        : YD-4.5F

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 4-5 mm

Lực mở                        : 0.8 – 2.1 N.m

Tốc độ không tải          : 0 – 8,000 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 185 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 0.70 kg 

 

880,000₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD-4H

Mã máy        : YD-4H

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 5 mm

Lực mở                        : 0.8 – 2.1 N.m

Tốc độ không tải          : 0 – 1,200 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 230 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 0.65 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD-4TLB

Mã máy        : YD-4TLB

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 4 mm

Lực mở                        : 0.4 – 2 N.m

Tốc độ không tải          : 0 – 1,500 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 230 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 0.65 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD-5

Mã máy        : YD-5

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 5 mm

Lực mở                        : 0.1 – 3 N.m

Tốc độ không tải          : 0 – 1,800 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 210 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 0.65 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD-5H

Mã máy        : YD-5H

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 5 mm

Lực mở                        : 1 – 2.8 N.m

Tốc độ không tải          : 0 – 1,200 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 230 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 0.65 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD10H

Mã máy        : YD10H

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 8 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 10,000 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 216 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 1.1 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD10HT

Mã máy        : YD10HT

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 10 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 10,000 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 216 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 1.1 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD1206

Mã máy        : YD1206

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 6 - 8 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 8,500 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 216 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 1.1 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD12CLR

Mã máy        : YD12CLR

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 8 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 6,000 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 210 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 1.2 kg 

 

0₫
SÚNG VẶN VÍT HƠI YUNICA YD12H

Mã máy        : YD12H

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Súng vặn vít dùng hơi

Khả năng mở vít          : 8 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 6,500 v/p

Kích thước đầu kẹp     : 6.35 mm

Chiều dài                      : 230 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ’’

Trọng lượng                 : 1.0 kg 

 

0₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588