MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 12X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 12X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 12X35L

Mã sản phẩm      : JB12X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 12mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 14X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 14X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 14X35L

Mã sản phẩm      : JB14X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 14mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 15X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 15X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 15X35L

Mã sản phẩm      : JB15X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 15mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 16X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 16X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 16X35L

Mã sản phẩm      : JB16X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 16mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 17X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 17X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 17X35L

Mã sản phẩm      : JB17X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 17mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 18X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 18X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 18X35L

Mã sản phẩm      : JB18X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 18mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 19X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 19X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 19X35L

Mã sản phẩm      : JB19X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 19mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 20X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 20X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 20X35L

Mã sản phẩm      : JB20X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 20mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 21X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 21X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 21X35L

Mã sản phẩm      : JB21X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 21mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 22X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 22X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 22X35L

Mã sản phẩm      : JB22X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 22mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,150,000₫ 829,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 23X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 23X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 23X35L

Mã sản phẩm      : JB23X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 23mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,250,000₫ 890,000₫
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 24X35L MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 24X35L Sale
MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HITACHI JB 24X35L

Mã sản phẩm      : JB24X35L

Hãng SX               : Hitachi

Xuất xứ                 : Nhật Bản

Bảo hành               : 01 tháng

Hotline                  : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Lý do nên chọn mũi khoan từ Hitachi

- Hàng được sản xuất tại Nhật Bản.

- Số lượng lỗ khoan từ hơn 300 lỗ/mũi khoan.

- Hàng có CO/CQ cho nhà máy.

- Tặng 1 nón bảo hiểm (Chỉ cần mua 1 mũi).

- Bảo hành do lỗi sản xuất (Rớt me đổi mới 100%).

Mũi khoan từ hợp kim Hitachi

Vật liệu          : Hợp kim

Chiều dài       : 35mm

Đường kính    : 24mm

Độ lệch           : 0.02 – 0.1 mm/rev

Thể lệ tặng nón Bảo Hiểm khi mua hàng 

Từ 1-5 Mũi           : Tặng 1 nón bảo hiểm

Từ 6-10 mũi         : Tặng 2 nón bảo hiểm

Từ 11-15 mũi       : Tặng 3 nón bảo hiểm

Từ 16-20 mũi       : Tặng 4 nón bảo hiểm

Trên 20 mũi         : Tặng 5 nón bảo hiểm

 

1,250,000₫ 890,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588