MÁY KHOAN MAKTEC

MÁY KHOAN MAKTEC
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT811KX1 Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT811KX1

Mã máy         : MT811KX1

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 430 w

Khoan bê tông               : 13 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 18 mm

Lực đập                         : 0 – 30,800 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 2,800 v/p

Kích thước                     : 272×71×194 mm

Trọng lượng                   : 1.9 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : khóa đầu kẹp, tay cầm, chỗ kẹp.

1,189,000₫ 991,000₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT813

Mã máy         : MT813

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 710 w

Khoan bê tông               : 16 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 30 mm

Lực đập                         : 0 – 48,000 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 3,200 v/p

Kích thước                     : 296×77×202 mm

Trọng lượng                   : 2.1 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : tay cầm, thanh canh độ sâu, khóa đầu kẹp.

0₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT814 Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT814

Mã máy         : MT814

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 710 w

Khoan bê tông               : 16 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 30 mm

Lực đập                         : 0 – 48,000 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 3,200 v/p

Kích thước                     : 296×77×202 mm

Trọng lượng                   : 2.1 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : khóa đầu kẹp, tay cầm, thanh canh độ sâu.

1,164,000₫ 1,009,000₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT814KSP Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT814KSP

Mã máy         : MT814KSP

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 710 w

Khoan bê tông               : 16 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 30 mm

Lực đập                         : 0 – 48,000 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 3,200 v/p

Kích thước                     : 296×77×202 mm

Trọng lượng                   : 2.1 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : khóa đầu kẹp, tay cầm, thanh canh độ sâu, hộp dụng cụ.

1,483,000₫ 1,291,000₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT815 Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT815

Mã máy         : MT815

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 710 w

Khoan bê tông               : 16 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 30 mm

Lực đập                         : 0 – 48,000 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 3,200 v/p

Kích thước                     : 295×77×202 mm

Trọng lượng                   : 2.0 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : tay cầm, thanh canh độ sâu.

1,407,000₫ 1,223,000₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT817 Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT817

Mã máy         : MT817

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 430 w

Khoan bê tông               : 13 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 18 mm

Lực đập                         : 0 – 30,800 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 2,800 v/p

Kích thước                     : 255×72×193 mm

Trọng lượng                   : 1.8 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : tay cầm, thanh canh độ sâu, khóa đầu kẹp.

972,000₫ 845,000₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT817K Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT817K

Mã máy         : MT817K

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 430 w

Khoan bê tông               : 13 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 18 mm

Lực đập                         : 0 – 30,800 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 2,800 v/p

Kích thước                     : 255×72×193 mm

Trọng lượng                   : 1.8 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : tay cầm, thanh canh độ sâu, khóa đầu kẹp.

1,023,000₫ 870,000₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT817KSP Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT817KSP

Mã máy         : MT817KSP

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 430 w

Khoan bê tông               : 13 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 18 mm

Lực đập                         : 0 – 30,800 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 2,800 v/p

Kích thước                     : 255×72×193 mm

Trọng lượng                   : 1.8 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : tay cầm, thanh canh độ sâu, khóa đầu kẹp, hộp dụng cụ.

1,317,000₫ 1,141,000₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT818 Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT818

Mã máy         : MT818

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 430 w

Khoan bê tông               : 13 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 18 mm

Lực đập                         : 0 – 30,800 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 2,800 v/p

Kích thước                     : 255×72×193 mm

Trọng lượng                   : 1.8 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : tay cầm, thanh canh độ sâu, khóa đầu kẹp, hộp dụng cụ.

1,074,000₫ 920,000₫
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT870 Sale
MÁY KHOAN BÚA MAKTEC MT870

Mã máy         : MT870

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                      : 710 w

Khoan bê tông               : 22 mm

Khoan thép                    : 13 mm

Khoan gỗ                       : 32 mm

Lực đập                         : 0 – 4,350 v/p

Tốc độ không tải            : 0 – 1,100 v/p

Kích thước                     : 362×71×194 mm

Trọng lượng                   : 2.5 kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo       : tay cầm, thanh canh độ sâu.

2,340,000₫ 1,985,000₫
MÁY KHOAN MAKTEC MT60 Sale
MÁY KHOAN MAKTEC MT60
vMã máy         : MT60

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                      : 350 w

Khoan thép                    : 10 mm

Khoan gỗ                       : 20 mm

Tốc độ không tải            : 0 – 2,800 v/p

Lực đập                          : 0 – 30,800 v/p

Kích thước                     : 230×66×176 mm

Trọng lượng                   : 1.2 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : khóa đầu gài

601,000₫ 510,000₫
MÁY KHOAN MAKTEC MT603

Mã máy         : MT603

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                      : 450 w

Khoan thép                    : 6.5 mm

Khoan gỗ                       : 9 mm

Tốc độ không tải            : 0 – 4,500 v/p

Kích thước                     : 203×63×171 mm

Trọng lượng                   : 0.95 kg

Dây dẫn điện                  : 2.0 m

Phụ kiện kèm theo       : khóa đầu kẹp

0₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588