MŨI KHOAN TỪ HITACHI


MŨI KHOAN TỪ HITACHI 14x30L HI

Mã máy        : 14X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:       : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline          : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 14mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

950,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 15x30L HI

Mã máy       : 15X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:       : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline          : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 15mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

995,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 16x30L HI

Mã máy        : 16X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:       : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline          : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 16mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

995,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 17x30L HI

Mã máy        : 17X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:       : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline          : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 17mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,050,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 18x30L HI

Mã máy        : 18X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline          : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 18mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,080,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 19x30L HI

Mã máy        : 19X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline          : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 19mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,080,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 20x30L HI

Mã máy        : 20X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 20mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,080,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 21x30L HI

Mã máy        : 21X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 21mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,150,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 22x30L HI

Mã máy        : 22X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 22mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,150,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 23x30L HI

Mã máy        : 23X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline          : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 23mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,150,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 24x30L HI

Mã máy        : 24X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 24mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,150,000₫
MŨI KHOAN TỪ HITACHI 25x30L HI

Mã máy        : 25X30L HI

Hãng SX       : Hitachi Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline          : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Hitachi

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 30mm

Đường kính: 25mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

1,180,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588