HÀN CẮT PLASMA CHUNG

MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL 80DP Sale
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL 80DP

Mã máy        : NICE 80DP

Hãng SX       : AUTOWEL

Xuất xứ:        : Hàn Quốc

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn cắt plasma

Nguồn điện                        : 220/415/440 V

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 10 KVA

Dòng hàn                           : 60 A

Điện áp tải                         : 120 V

Cắt tối đa                           : 16 mm

Áp suất khí                        : 4 kgf/cm2

Chu kỳ tải                          : 40 %

Cấp cách điện                   : F

Cấp bảo vệ                        : IP21

Kích thước                         : 352×530×470 mm

Trọng lượng                      : 29 kg

 

19,800,000₫ 15,200,000₫
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 100DP Sale
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 100DP

Mã máy        : NICE 100DP

Hãng SX       : AUTOWEL

Xuất xứ:        : Hàn Quốc

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn cắt plasma

Nguồn điện                        : 220/415/440 V

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 24 KVA

Dòng hàn                           : 120 A

Điện áp tải                         : 300 V

Cắt tối đa                           : 18 mm

Áp suất khí                        : 5 kgf/cm2

Chu kỳ tải                          : 60 %

Cấp cách điện                   : F

Cấp bảo vệ                        : IP21

Kích thước                         : 355×660×670 mm

Trọng lượng                      : 49 kg

 

32,500,000₫ 25,500,000₫
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 130DP Sale
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 130DP

Mã máy        : NICE 130DP

Hãng SX       : AUTOWEL

Xuất xứ:        : Hàn Quốc

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn cắt plasma

Nguồn điện                        : 220/415/440 V

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 28 KVA

Dòng hàn                           : 120 A

Điện áp tải                         : 320 V

Cắt tối đa                           : 22 mm

Áp suất khí                        : 6 kgf/cm2

Chu kỳ tải                          : 60 %

Cấp cách điện                   : F

Cấp bảo vệ                        : IP21

Kích thước                         : 355×660×670 mm

Trọng lượng                      : 53 kg

 

43,000,000₫ 41,000,000₫
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 150DP Sale
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 150DP

Mã máy        : NICE 150DP

Hãng SX       : AUTOWEL

Xuất xứ:        : Hàn Quốc

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn cắt plasma

Nguồn điện                        : 380/415/440 V

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 33 KVA

Dòng hàn                           : 140 A

Điện áp tải                         : 330 V

Cắt tối đa                           : 30 mm

Áp suất khí                        : 6 kgf/cm

Chu kỳ tải                          : 60 %

Cấp cách điện                   : H

Cấp bảo vệ                        : IP21

Kích thước                         : 355×660×765 mm

Trọng lượng                      : 61 kg

58,000,000₫ 57,200,000₫
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 200PAW

Mã máy        : NICE 200PAW

Hãng SX       : AUTOWEL

Xuất xứ:        : Hàn Quốc

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt plasma

Nguồn điện                        : 220 V

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 15 KVA

Dòng hàn                           : 3 – 200 A

Điện áp hàn                       : 20 - 40 V

Chu kỳ tải                          : 100 %

Kích thước                         : 580×380×640 mm

Trọng lượng                      : 45 kg

 

0₫
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 70CP

Mã máy        : NICE 70CP

Hãng SX       : AUTOWEL

Xuất xứ:        : Hàn Quốc

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn cắt plasma

Nguồn điện                        : 220 V

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 10 KVA

Dòng hàn                           : 60 A

Điện áp hàn                       : 120 V

Cắt tối đa                           : 10 mm

Áp suất khí                        : 3 kgf/cm2

Chu kỳ tải                          : 40 %

Cấp cách điện                   : F

Cấp bảo vệ                        : 1P21

Kích thước                         : 295×480×310 mm

Trọng lượng                      : 26 kg

 

0₫
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 70SP Sale
MÁY CẮT PLASMA AUTOWEL NICE 70SP

Mã máy        : NICE 70SP

Hãng SX       : AUTOWEL

Xuất xứ:        : Hàn Quốc

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn cắt plasma

Nguồn điện                        : 220 V

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 10 KVA

Dòng hàn                           : 60 A

Điện áp tải                         : 120 V

Cắt tối đa                           : 12 mm

Áp suất khí                        : 4 kgf/cm2

Chu kỳ tải                          : 40 %

Cấp cách điện                   : F

Cấp bảo vệ                        : IP21

Kích thước                         : 223×510×320 mm

Trọng lượng                      : 17 kg

 

17,200,000₫ 13,500,000₫
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK100IGBT Sale
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK100IGBT

Mã máy        : HK100IGBT

Hãng SX       : Hồng ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy cắt

Điện áp 3 pha                : 380 V

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 14 KVA

Cường độ                      : 20 – 100 A

Điện áp                          : 268 V

Hiệu suất                       : 60 %

Trọng lượng                  : 35 kg

Kích thước                    : 560 × 320 × 400 mm

Độ dày cắt tối đa           : 20 mm

 

32,234,000₫ 26,862,000₫
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK40 Sale
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK40

Mã máy        : HK40

Hãng SX       : Hồng ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy cắt

Điện áp 1 pha                : 220 V

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 7 KVA

Cường độ                      : 10 – 40 A

Điện áp                          : 260 V

Hiệu suất                       : 60 %

Trọng lượng                  : 9 kg

Kích thước                    : 450 × 270 × 324 mm

Độ dày cắt tối đa           : 8 mm

 

8,525,000₫ 7,104,000₫
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK416 Sale
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK416

Mã máy        : HK416

Hãng SX       : Hồng ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy cắt

Điện áp 1 pha                : 220 V

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 6 KVA

Cường độ                      : 20 – 200 A

Điện áp                          : 268 V

Hiệu suất                       : 60 %

Trọng lượng                  : 14 kg

Kích thước                    : 560 × 320 × 400 mm

Độ dày cắt tối đa           : 7 mm

 

11,854,000₫ 9,879,000₫
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK70 Sale
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK70

Mã máy        : HK70

Hãng SX       : Hồng ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy cắt

Điện áp 1 pha                : 220 V

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 9.5 KVA

Cường độ                      : 20 – 70 A

Điện áp                          : 262 V

Hiệu suất                       : 60 %

Trọng lượng                  : 19 kg

Kích thước                    : 640 × 310 × 405 mm

Độ dày cắt tối đa           : 17 mm

 

19,980,000₫ 16,650,000₫
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK70 Sale
MÁY CẮT PLASMA HỒNG KÝ HK70

Mã máy        : HK70

Hãng SX       : Hồng ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy cắt

Điện áp 3 pha                : 380 V

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 9.5 KVA

Cường độ                      : 20 – 70 A

Điện áp                          : 262 V

Hiệu suất                       : 60 %

Trọng lượng                  : 19 kg

Kích thước                    : 640 × 310 × 405 mm

Độ dày cắt tối đa           : 17 mm

 

19,980,000₫ 16,650,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588