MÁY KHOAN HƠI YUNICA

MÁY KHOAN HƠI YUNICA
MÁY ĐỤC HƠI YUNICA YF-01

Mã máy        : YF-01

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy đục hơi

Chiều dài đục               : 16 mm

Chiều dài                      : 166 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 4,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.1 kg 

 

2,050,000₫
MÁY ĐỤC HƠI YUNICA YF-2

Mã máy        : YF-2

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy đục hơi

Chiều dài đục               : 22 mm

Chiều dài                      : 187 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 4,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.1 kg 

 

2,190,000₫
MÁY ĐỤC HƠI YUNICA YF-25

Mã máy        : YF-25

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy đục hơi

Chiều dài đục               : 22 mm

Chiều dài                      : 210 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 4,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.7 kg 

 

0₫
MÁY ĐỤC HƠI YUNICA YNS-25

Mã máy        : YNS-25

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy đục hơi

Chiều dài đục               : 22 mm

Chiều dài                      : 381 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 4,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 2.5 kg 

 

2,690,000₫
MÁY ĐỤC HƠI YUNICA YNS-25A

Mã máy        : YNS-25A

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy đục hơi

Chiều dài đục               : 22 mm

Chiều dài                      : 381 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 4,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 2.5 kg 

 

2,950,000₫
MÁY ĐỤC HƠI YUNICA YNS-25P

Mã máy        : YNS-25P

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy đục hơi

Chiều dài đục               : 22 mm

Chiều dài                      : 381 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 4,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 2.5 kg 

 

2,930,000₫
MÁY ĐỤC HƠI YUNICA YPF-125

Mã máy        : YPF-125

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy đục hơi

Chiều dài mũi đục        : 12×5 mm

Chiều dài                      : 290 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 1,800 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.35 kg 

 

0₫
MÁY ĐỤC HƠI YUNICA YRH-250

Mã máy        : YRH-250

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy đục hơi

Chiều dài đục               : 89 mm

Chiều dài                      : 225 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 2,300 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.7 kg 

 

0₫
MÁY KHOAN HƠI YUNICA YRD-3008
Mã máy        : YRD-3008

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy khoan hơi

Đầu kẹp                : 0.95 mm

Tốc độ không tải   : 2300 v/p

Trọng lượng          : 0.9 kg

Khí đầu vào           : ¼’’

0₫
MÁY KHOAN HƠI YUNICA YRD-3008R

Mã máy        : YRD-3008R

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy khoan hơi

Đầu kẹp                : 9.5 mm

Tốc độ không tải   : 1800 v/p

Trọng lượng          : 1.1 kg

Khí đầu vào           : ¼’’

0₫
MÁY KHOAN HƠI YUNICA YRD-4010R

Mã máy        : YRD-4010R

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy khoan hơi

Đầu kẹp                : 13 mm

Tốc độ không tải   : 800 v/p

Trọng lượng          : 1.95 kg

Khí đầu vào           : ¼’’

0₫
MÁY KHOAN HƠI YUNICA YSD-128

Mã máy        : YSD-128

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy khoan hơi

Khả năng mũi khoan    : 8 mm

Chiều dài                      : 290 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 2,500 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.65 kg 

 

0₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588