CHÀ NHÁM HƠI YUNICA

CHÀ NHÁM HƠI YUNICA
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA OSN-50VE

Mã máy        : OSN-50VE

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 5 ” – 6 ”

Tốc độ không tải          : 0 – 10,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Đường kính                  : 5 mm

Trọng lượng                 : 0.85 kg 

 

0₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YBS-1330

Mã máy        : YBS-1330

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 10×330 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 16,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.75 kg 

 

1,750,000₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YBS-2650

Mã máy        : YBS-2650

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 60×265 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 25,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 2.0 kg 

 

3,900,000₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YBS-5220

Mã máy        : YBS-5220

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 20×520 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 16,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.4 kg 

 

1,950,000₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YBS-5430

Mã máy        : YBS-5430

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 30×540 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 12,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 2.0 kg 

 

0₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YS-164

Mã máy        : YS-164

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 5 ” – 6 ”

Tốc độ không tải          : 0 – 9,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Đường kính                  : 5 mm

Trọng lượng                 : 1.1 kg 

 

0₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YS-168B

Mã máy        : YS-168B

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 5 ” – 6 ”

Tốc độ không tải          : 0 – 10,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Đường kính                  : 5 mm

Trọng lượng                 : 0.9 kg 

 

0₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YS-2450

Mã máy        : YS-2450

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 125 mm

Tốc độ không tải          : 0 – 15,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.0 kg 

 

0₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YS-2578-3

Mã máy        : YS-2578-3

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 3 ” – 4 ”

Tốc độ không tải          : 0 – 10,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Đường kính                  : 5 mm

Trọng lượng                 : 0.95 kg 

 

0₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YS-2588N

Mã máy        : YS-2588N

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 5 ” – 6 ”

Tốc độ không tải          : 0 – 10,000 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Đường kính                  : 5 mm

Trọng lượng                 : 0.9 kg 

 

0₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YS-258B

Mã máy        : YS-258B

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 5 ” – 6 ”

Tốc độ không tải          : 0 – 9,500 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Đường kính                  : 5 mm

Trọng lượng                 : 1.0 kg 

 

0₫
MÁY CHÀ NHÁM HƠI YUNICA YS-268B

Mã máy        : YS-268B

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy chà nhám hơi

Kích thước                   : 5 ” – 6 ”

Tốc độ không tải          : 0 – 9,500 v/p

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Đường kính                  : 5 mm

Trọng lượng                 : 1.0 kg 

 

0₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588