MÁY ĐO LASER

MÁY ĐO LASER
MÁY CÂN MỰC BOSCH GCL25

Mã máy         : GCL 25

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 3 tia

Phạm vi                              : 10m

Sai số                                 : +/- 0.3mm
Điểm tâm                            : 1 điểm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Trọng lượng                       : 550 g

Kích thước                         : 115 x 53 x 32 mm

 

6,400,000₫
MÁY CÂN MỰC BOSCH GLL 2-50

Mã máy         : GLL 2-50

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 2 tia

Phạm vi                              : 0.05 – 50m

Sai số                                 : +/- 3mm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Trọng lượng                       : 140 g

Kích thước                         : 115 x 53 x 32 mm

 

5,268,000₫
MÁY CÂN MỰC BOSCH GLL 3-15X

Mã máy         : GLL 315X

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 3 tia

Phạm vi                              : 0.05 – 15m

Sai số                                 : +/- 0.2mm
Điểm tâm                            : 1 điểm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Trọng lượng                       : 140 g

Kích thước                         : 115 x 53 x 32 mm

 

3,250,000₫
MÁY CÂN MỰC BOSCH GLL 3-50

Mã máy         : GLL 3-50

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 5 tia

Phạm vi                              : 0.05 – 15m

Sai số                                 : +/- 0.2mm
Điểm tâm                            : 1 điểm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Trọng lượng                       : 140 g

Kích thước                         : 115 x 53 x 32 mm

 

4,200,000₫
MÁY CÂN MỰC BOSCH GLL 3-50

Mã máy         : GLL 3-50

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 3 tia

Phạm vi                              : 10m

Sai số                                 : +/- 0.3mm
Điểm tâm                            : 1 điểm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Trọng lượng                       : 140 g

Kích thước                         : 115 x 53 x 32 mm

 

7,050,000₫
MÁY CÂN MỰC BOSCH GLL 3-80

Mã máy         : GLL 3-80

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 640nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 3 tia

Phạm vi                              : 20m

Sai số                                 : +/- 0.3mm
Điểm tâm                            : 1 điểm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Trọng lượng                       : 250 g

Chân máy                           : 1 bộ chân máy 

12,200,000₫
MÁY CÂN MỰC BOSCH GLL 3X

Mã máy         : GLL 3X

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 3 tia

Phạm vi                              : 0.05 – 15m

Sai số                                 : +/- 3mm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Trọng lượng                       : 140 g

Kích thước                         : 115 x 53 x 32 mm

 

2,576,000₫
MÁY CÂN MỰC BOSCH GTL 3

Mã máy         : GTL 3

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 640nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 3 tia

Phạm vi                              : 20m

Sai số                                 : +/- 0.3mm
Điểm tâm                            : 1 điểm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Trọng lượng                       : 500 g


3,334,000₫
MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 100C Sale
MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 100C

Mã máy         : GLM 80

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 2 tia

Phạm vi                              : 0.05 – 100m

Sai số                                 : +/- 1.5mm

Bộ nguồn                            : Pin Li-ion 3.7V, 1.25 Ah
Tắt nguồn tự động              : 5 phút

Đơn vị đo khoảng cách      : m/cm/mm

Đơn vị đo góc                    : 0 / % / mm / m

Trọng lượng                       : 140 g

Kích thước                         : 115 x 53 x 32 mm

 

5,350,000₫ 4,940,000₫
MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 250VF Sale
MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 250VF

Mã máy         : GLM 250 VF

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 2 tia

Phạm vi                              : 0.05 – 250m

Sai số                                 : +/- 1mm

Bộ nguồn                            : 4 x 1.5V LR03 (AAA)
Tắt nguồn tự động              : 5 phút

Đơn vị đo khoảng cách      : m/cm/mm

Đơn vị đo góc                    : m / cm / ft / inches

Trọng lượng                       : 140 g

Kích thước                         : 115 x 53 x 32 mm

 

8,950,000₫ 8,427,000₫
MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 30 Sale
MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 30

Mã máy         : GLM 30

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 2 tia

Phạm vi                              : 0.15 – 30m

Sai số                                 : +/- 2mm

Bộ nguồn                            : 2 x 1.5 V LR03 (AAA)

Trọng lượng                       : 0.1 kg

Kích thước                         : 105 x 41 x 24 mm

 

2,200,000₫ 1,797,000₫
MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 40 Sale
MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 40

Mã máy         : GLM 40

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Bosch

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đo khoảng cách laser

Tia laser                             : 635nm, < 1mW

Loại tia Laser                     : 2 tia

Phạm vi                              : 0.15 – 40m

Sai số                                 : +/- 1.5mm

Bộ nguồn                            : 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Phép đo                              : 10 phép đo

Trọng lượng                       : 0.1 kg

Kích thước                         : 105 x 41 x 24 mm


 

2,200,000₫ 2,003,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588