MÁY ĐỤC BETONG MAKITA

MÁY ĐỤC BETONG MAKITA
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0810A Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0810A

Mã máy         : HM0810A

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 900 w

Lực đập                          : 0 – 2,800 v/p

Chiều dài thân                : 410 mm

Trọng lượng                   : 5.1 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : mũi đục nhọn, lục lăng mở ốc, tay cầm.

 

 

6,518,000₫ 5,404,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0810TA Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0810TA

Mã máy         : HM0810TA

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 900 w

Lực đập                          : 0 – 2,900 v/p

Chiều dài thân                : 428 mm

Trọng lượng                   : 6.0 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : mũi đục nhọn, lục lăng mở ốc, tay cầm.

 

 

6,062,000₫ 5,028,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0817C Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0817C

Mã máy         : HM0871C

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,100 w

Lực đập                          : 0 – 2,650 v/p

Kích thước                     : 466×116×230 mm

Trọng lượng                   : 5.6 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : lọ mỡ tra mũi, tay cầm.

 

 

13,824,000₫ 9,070,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0870C Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0870C

Mã máy         : HM0870C

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,100 w

Lực đập                          : 0 – 2,650 v/p

Kích thước                     : 449×109×230 mm

Trọng lượng                   : 5.1 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : lọ mỡ tra mũi, tay cầm.

 

 

12,305,000₫ 7,810,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1201 Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1201

Mã máy         : HM1201

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,130 w

Lực đập                          : 0 – 2,000 v/p

Chiều dài thân                : 480 mm

Trọng lượng                   : 9.1 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : mũi đục nhọn, lục lăng mở ốc, tay cầm.

 

 Mã máy         : HM1201

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,130 w

Lực đập                          : 0 – 2,000 v/p

Chiều dài thân                : 480 mm

Trọng lượng                   : 9.1 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : mũi đục nhọn, lục lăng mở ốc, tay cầm.

 

 

13,824,000₫ 11,463,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1203C Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1203C

Mã máy         : HM1203C

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,510 w

Lực đập                          : 0 – 1,900 v/p

Kích thước                     : 576×128×265 mm

Trọng lượng                   : 9.7 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : lọ mỡ tra mũi, tay cầm, mũi đục nhọn.

 

 

16,710,000₫ 13,857,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1213C Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1213C

Mã máy         : HM1213C

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,510 w

Lực đập                          : 0 – 1,900 v/p

Kích thước                     : 576×149×265 mm

Trọng lượng                   : 10.8 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : lọ mỡ tra mũi, tay cầm, mũi đục nhọn.

 

 

18,944,000₫ 15,709,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1214C Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1214C

Mã máy         : HM1214C

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,500 w

Lực đập                          : 0 – 1,900 v/p

Kích thước                     : 700×129×265 mm

Trọng lượng                   : 9.7 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : lọ mỡ tra mũi, tay cầm, mũi đục nhọn.

 

 

22,787,000₫ 18,896,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1306 Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1306

Mã máy         : HM1306

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,510 w

Lực đập                          : 0 – 1,450 v/p

Kích thước                     : 625×212×231 mm

Trọng lượng                   : 15.1 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : lọ dầu 100ml, cờ lê, tay cầm, mũi đục nhọn.

 

 

12,700,000₫ 10,532,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1307C Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1307C

Mã máy         : HM1307C

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,510 w

Lực đập                          : 0 – 1,450 v/p

Kích thước                     : 715×129×266 mm

Trọng lượng                   : 15.3 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : tay cầm

 

 

22,164,000₫ 18,758,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1317C Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1317C

Mã máy         : HM1317C

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 1,510 w

Lực đập                          : 0 – 1,450 v/p

Kích thước                     : 715×129×266 mm

Trọng lượng                   : 17.0 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : tay cầm

 

 

24,049,000₫ 20,344,000₫
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1810 Sale
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM1810

Mã máy         : HM1810

Hãng SX       : Makita

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy đục bê tông

Công suất                       : 2,000 w

Lực đập                          : 0 – 1,100 v/p

Kích thước                     : 824×148×624 mm

Trọng lượng                   : 32.2 Kg

Dây dẫn điện                  : 5.0 m

Phụ kiện kèm theo      : khóa lục giác

 

 

42,005,000₫ 34,831,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588