MŨI KHOAN

MŨI KHOAN
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 10X110MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 10X110MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 110mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 10mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

85,000₫ 27,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 10X160MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 10X160MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 160mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 10mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

85,000₫ 30,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 12X160MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 12X160MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 160mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 12mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

85,000₫ 30,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 12X210MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 12X210MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 210mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 12mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

155,000₫ 75,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 12X460MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 12X460MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 460mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 12mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

85,000₫ 45,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 14X160MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 14X160MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 160mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 14mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

85,000₫ 32,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 14X460MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 14X460MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 460mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 14mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

85,000₫ 47,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 15X460MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 15X460MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 460mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 15mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

85,000₫ 47,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 16X160MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 16X160MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 160mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 16mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

155,000₫ 55,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 16X210MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 16X210MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 210mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 16mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

155,000₫ 65,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 18X210MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 18X210MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 210mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 18mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

85,000₫ 37,000₫
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 18X310MM Sale
MŨI KHOAN BÊ TÔNG HITACHI SDS 18X310MM

Mã máy        : SDS PLUS HITACHI

Hãng SX       : Hitachi

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan bê tông

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 310mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 18mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 50 g

 

155,000₫ 75,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588