MÁY HÀN TIG HYLONG

MÁY HÀN TIG HYLONG 180P Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG 180P

Mã máy        : TIG-180P

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 220 V ± 15%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 3.9 KVA

Dòng ra                         : 5 – 180 A

Điện thế ra                     : 17 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 9.2 kg

Kích thước                    : 380×170×295 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 6.0 mm

Phụ kiện                        : kẹp mát

 

6,600,000₫ 6,270,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG 200 Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG 200

Mã máy        : TIG-200 (2 chức năng)

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 220 V ± 15%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 4.6 KVA

Dòng ra                         : 10 – 200 A

Điện thế ra                     : 18 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 9 kg

Kích thước                    : 380×178×295 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 8 mm

 

5,520,000₫ 5,300,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG 200P MÁY HÀN TIG HYLONG 200P Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG 200P

Mã máy        : TIG-200P

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 220 V ± 15%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 4.5 KVA

Dòng ra                         : 5 – 200 A

Điện thế ra                     : 18 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 13.2 kg

Kích thước                    : 440×218×355 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 8.0 mm

Phụ kiện                        : kẹp mát

 

7,740,000₫ 6,930,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG 200S

Mã máy        : TIG-200S

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 220 V ± 15%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 4.5 KVA

Dòng ra                         : 10 – 200 A

Điện thế ra                     : 18 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 9.2 kg

Kích thước                    : 380×178×295 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 8 mm

 

4,800,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG 250 Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG 250

Mã máy        : TIG-250

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 380 V ± 10%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 6.3 KVA

Dòng ra                         : 20 – 250 A

Điện thế ra                     : 20 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 18.2 kg

Kích thước                    : 508×218×355 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.5 – 12 mm

 

7,920,000₫ 7,480,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG 300A Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG 300A

Mã máy        : TIG-300A

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 380 V ± 10%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 8.3 KVA

Dòng ra                         : 20 – 300 A

Điện thế ra                     : 22 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 18.4 kg

Kích thước                    : 505×218×355 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.5 – 12 mm

Phụ kiện                        : Đuốc tig 300A, 4m, kẹp mát, sứ 2c, kẹp kim 2c, đuôi tig 2 cái.

 

8,400,000₫ 7,920,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG 400 Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG 400

Mã máy        : TIG-400

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 380 V ± 10%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 13 KVA

Dòng ra                         : 20 – 400 A

Điện thế ra                     : 26 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 26.8 kg

Kích thước                    : 605×350×495 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.5 – 20 mm

 

17,400,000₫ 15,950,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG WSE-200 Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG WSE-200

Mã máy        : WSE-200

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 220 V ± 15%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 4.5 KVA

Dòng ra                         : 10 – 200 A

Điện thế ra                     : 18 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 24.2 kg

Kích thước                    : 605×350×495 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 5 mm

 

12,360,000₫ 12,100,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG WSE-250 Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG WSE-250

Mã máy        : WSE-250

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 380 V ± 10%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 6.3 KVA

Dòng ra                         : 10 – 250 A

Điện thế ra                     : 20 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 34.2 kg

Kích thước                    : 605×350×495 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 8 mm

 

16,440,000₫ 14,960,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG WSE-315

Mã máy        : WSE-315

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 380 V ± 10%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 8.9 KVA

Dòng ra                         : 15 – 315 A

Điện thế ra                     : 23 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 34.2 kg

Kích thước                    : 605×350×495 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 12 mm

 

17,050,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG WSM-315 Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG WSM-315

Mã máy        : WSM-315

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 380 V ± 10%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 9 KVA

Dòng ra                         : 10 – 315 A

Điện thế ra                     : 23 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 33.2 kg

Kích thước                    : 575×300×495 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 15 mm

 

15,960,000₫ 14,520,000₫
MÁY HÀN TIG HYLONG WSM-400 Sale
MÁY HÀN TIG HYLONG WSM-400

Mã máy        : WSM-400

Hãng SX       : HYLONG

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn tig

Điện thế vào                  : 380 V ± 10%

Tần số                           : 50/60 Hz

Công suất                      : 13 KVA

Dòng ra                         : 10 – 400 A

Điện thế ra                     : 26 V

Chu kỳ làm việc             : 60 %

Trọng lượng                  : 33.2 kg

Kích thước                    : 575×300×495 mm

Độ dầy vật hàn              : 0.3 – 20 mm

 

17,400,000₫ 15,180,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588