CHÀ NHÁM HƠI KAWASAKI

CHÀ NHÁM HƠI KAWASAKI
MÁY CHÀ NHÁM BĂNG KAWASAKI KPT-370

Mã máy        : KPT-370

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám băng Kawasaki
Kích thước đế: 10x330 mm

Đường kính quỹ đạo:  

Kích thước trục:   

Tốc độ không tải: 16.000 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 10.78 l/s

Kích thước: 275x80x160 mm

Trọng lượng: 0.8 kg

Đầu khí vào: 1/4”

3,965,000₫
MÁY CHÀ NHÁM BĂNG KAWSAKI KPT-520

Mã máy        : KPT-520

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám băng Kawasaki
Kích thước đế: 20x520 mm

Đường kính quỹ đạo:  

Kích thước trục:   

Tốc độ không tải: 17.000 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 14.2 l/s

Kích thước: 365x87x190 mm

Trọng lượng: 1.4 kg

Đầu khí vào: 1/4”

4,710,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-1320F-5 Sale
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-1320F-5

Mã máy        : KPT-1320F-5

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 125 mm

Đường kính quỹ đạo: 5 mm

Kích thước trục: 5/16” - 24THD

Tốc độ không tải: 10,000 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 8.09/s

Kích thước: 215x123x87 mm

Trọng lượng: 1.0 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

4,325,000₫ 3,605,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-1320F-6 Sale
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-1320F-6

Mã máy        : KPT-1320F-6

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 150 mm

Đường kính quỹ đạo: 5 mm

Kích thước trục: 5/16” - 24THD

Tốc độ không tải: 10,000 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 8.09/s

Kích thước: 228x148x87 mm

Trọng lượng: 1.0 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

4,560,000₫ 3,800,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-1360F Sale
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-1360F

Mã máy        : KPT-1360F

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 95x177 mm

Đường kính quỹ đạo: 5 mm

Tốc độ không tải: 7.000 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 8.09 l/s

Kích thước: 240x82x87 mm

Trọng lượng: 1.57 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

5,570,000₫ 4,645,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-165DA Sale
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-165DA

Mã máy        : KPT-165DA

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 72 mm

Đường kính quỹ đạo: 3 mm

Kích thước trục: 5/16” - 24THD

Tốc độ không tải: 10,000 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 4.67/s

Kích thước: 208x72x95 mm

Trọng lượng: 0.7 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

4,945,000₫ 4,125,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-34S Sale
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-34S

Mã máy        : KPT-34S

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 180 mm

Đường kính quỹ đạo:

Kích thước trục: 5/8''-11THD

Tốc độ không tải: 5,200 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 11.12 l/s

Kích thước: 192x200x72 mm

Trọng lượng: 2.1 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

5,045,000₫ 4,205,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-3500

Mã máy        : KPT-3500

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 125 mm

Đường kính quỹ đạo: 5 mm

Kích thước trục: 5/16” - 24THD

Tốc độ không tải: 10,000 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 7.2 l/s

Kích thước: 175x123x91 mm

Trọng lượng: 0.9 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

4,450,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-3500F

Mã máy        : KPT-3500F

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 150 mm

Đường kính quỹ đạo: 5 mm

Kích thước trục: 5/16” - 24THD

Tốc độ không tải: 10,000 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 7.2 l/s

Kích thước: 188x148x91 mm

Trọng lượng: 0.93 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

5,650,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-3530

Mã máy        : KPT-3530

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 30 mm

Đường kính quỹ đạo: 3 mm

Kích thước trục:      ‒

Tốc độ không tải: 8.500 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 2.33/s

Kích thước: 175x34x75 mm

Trọng lượng: 0.48 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

7,260,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-3600

Mã máy        : KPT-3600

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 72x106 mm

Đường kính quỹ đạo: 3 mm

Tốc độ không tải: 8.500 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 6.33/s

Kích thước: 255x72x70 mm

Trọng lượng: 0.74 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

4,440,000₫
MÁY CHÀ NHÁM KAWASAKI KPT-3600F

Mã máy        : KPT-3600F

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Máy chà nhám Kawasaki
Kích thước đế: 72x106 mm

Đường kính quỹ đạo: 3 mm

Tốc độ không tải: 8.500 rpm

Lượng khí tiêu thụ: 6.33/s

Kích thước: 255x72x70 mm

Trọng lượng: 0.74 kg

Đầu khí vào: 1/4”

 

5,425,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588