MÁY CẮT HƠI YUNICA

MÁY CẮT HƠI YUNICA
MÁY CẮT HƠI YUNICA HT-180

Mã máy        : HT-180

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Chiều dài                      : 190 mm

Nhiệt độ cao nhất         : 1700C

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.25 kg 

 

0₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YCE-125

Mã máy        : YCE-125

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Đường kính                  : 56 mm

Chiều dài                      : 280 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.1 kg 

 

0₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YMR-10

Mã máy        : YMR-10

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Đường kính                  : 36 mm

Chiều dài                      : 124 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.2 kg 

 

1,350,000₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YMR-20

Mã máy        : YMR-20

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Đường kính                  : 45 mm

Chiều dài                      : 170 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.34 kg 

 

0₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YMR-3

Mã máy        : YMR-3

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Đường kính                  : 20 mm

Chiều dài                      : 126 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.08 kg 

 

0₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YMR-3

Mã máy        : YMR-3

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Kích thước lưỡi cắt      : 45 mm

Chiều dài                      : 170 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.08 kg 

 

0₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YMR-30

Mã máy        : YMR-30

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Đường kính                  : 56 mm

Chiều dài                      : 172 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.52 kg 

 

0₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YMR-35A

Mã máy        : YMR-35A

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Đường kính                  : 45 mm

Chiều dài                      : 268 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 1.1 kg 

 

0₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YMR-5

Mã máy        : YMR-5

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Đường kính                  : 30 mm

Chiều dài                      : 103 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.13 kg 

 

0₫
MÁY CẮT HƠI YUNICA YZP-2

Mã máy        : YZP-2

Hãng SX       : YUNICA

Xuất xứ:        : Taiwan

Bảo hành      : 3 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT .
####

Máy cắt hơi

Đường kính                  : 42 mm

Chiều dài                      : 200 mm

Khí vào đầu                  : ¼ ”

Trọng lượng                 : 0.5 kg 

 

0₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588