MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG

MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 1" (25.4MM)

Mã máy        : KSCD-1" (25.4MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 25.4mm.

Tốc độ:  3.000 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

1,650,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 1.25" (32MM)

Mã máy        : KSCD-1.25" (27MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 27mm.

Tốc độ:  3.000 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

1,700,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 1.5" (40MM)

Mã máy        : KSCD-1.5" (40MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 40mm.

Tốc độ:  3.000 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

1,750,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 10" (254MM)

Mã máy        : KSCD-10" (254MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 254mm.

Tốc độ:  2.400 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

10,950,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 12" (305MM)

Mã máy        : KSCD-12" (305MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 305mm.

Tốc độ:  2.400 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

14,950,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 14" (350MM)

Mã máy        : KSCD-14" (350MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 350mm.

Tốc độ:  2.400 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

17,550,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 2" (52MM)

Mã máy        : KSCD-2" (52MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 52mm.

Tốc độ:  3.000 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

1,750,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 2.5 MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 2.5 Sale
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 2.5" (63MM)

Mã máy        : KSCD-2.5" (63MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : 1 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 63mm.

Tốc độ:  3.000 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

2,220,000₫ 1,799,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 3" (76MM)

Mã máy        : KSCD-3" (76MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 76mm.

Tốc độ:  3.000 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

2,350,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 3.5" (90MM)

Mã máy        : KSCD-3.5" (90MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 90mm.

Tốc độ:  2.700 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

2,550,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 4" (100MM)

Mã máy        : KSCD-4" (100MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 100mm.

Tốc độ:  2.700 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

2,950,000₫
MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG KONG SUNG 4.5" (114MM)

Mã máy        : KSCD-4.5" (114MM)

Hãng SX       : Kong Sung

Xuất xứ:        : Korea

Bảo hành      : Không bảo hành

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan rút lõi betong KongSung

Mũi khoan: 3 đoạn  Mũi - Thân - Khớp nối.

Đường kính khoan tối đa: 114mm.

Tốc độ:  2.700 vòng/phút.

Mũi khoan làm bằng kim cương siêu bền.


 

4,250,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588