MÁY CÔNG CỤ MÀI HỒNG KÝ

MÁY CÔNG CỤ MÀI HỒNG KÝ
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB1.5HP

Mã máy        : HK MB1.5HP

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 200mm

Đường kính cốt: 20mm

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 1.5Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 22Kg

 

2,700,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB1/2HP

Mã máy        : HK MB1/2HP

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 200mm

Đường kính cốt: 20mm

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 1/2Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 14Kg

2,090,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB1HP

Mã máy        : HK MB1HP

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 200mm

Đường kính cốt: 20mm

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 1Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 22Kg

2,490,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB1HPCN Sale
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB1HPCN

Mã máy        : HK MB1HPCN

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 200mm

Đường kính cốt: 20mm (cốt ngắn)

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 1Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 22Kg

 

2,050,000₫ 1,570,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB2HP

Mã máy        : HK MB2HP

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 250mm

Đường kính cốt: 24mm

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 2Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 30Kg

3,600,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB2HPDBDR Sale
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB2HPDBDR

Mã máy        : HK MB2HPDBDR

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 250mm

Đường kính cốt: 24mm (cốt dài, có 2 đuôi rời đánh bóng)

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 2Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 30Kg

 

3,200,000₫ 2,800,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB2HPDBR Sale
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB2HPDBR

Mã máy        : HK MB2HPDBR

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 250mm

Đường kính cốt: 24mm (cốt dài, có 2 đuôi liền đánh bóng)

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 2Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 30Kg

 

3,140,000₫ 2,650,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB312DDB Sale
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB312DDB

Mã máy        : HK MB312DDB

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 250mm

Đường kính cốt: 24mm (cốt dài, có đuôi côn đánh bóng)

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 3Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 33Kg

 

3,900,000₫ 3,380,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB332DDB Sale
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB332DDB

Mã máy        : HK MB332DDB

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 250mm

Đường kính cốt: 24mm (cốt dài, có 2 đuôi liền đánh bóng)

Điện áp vào: 380V

Công suất motor: 3Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 33Kg

 

3,560,000₫ 2,780,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB332DDBDR Sale
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB332DDBDR

Mã máy        : HK MB332DDBDR

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 250mm

Đường kính cốt: 24mm (cốt dài, có 2 đuôi rời đánh bóng)

Điện áp vào: 380V

Công suất motor: 3Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 33Kg

 

3,580,000₫ 2,850,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB332HP Sale
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB332HP

Mã máy        : HK MB332HP

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 250mm

Đường kính cốt: 24mm 

Điện áp vào: 220/380V

Công suất motor: 3Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 33Kg

 

2,980,000₫ 2,380,000₫
MÁY MÀI BÀN HỒNG KÝ MB3HP

Mã máy        : HK MB3HP

Hãng SX        :Hồng Ký

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành       : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
####

Máy mài bàn Hồng Ký

Đường kính đá mài: 250mm

Đường kính cốt: 24mm

Điện áp vào: 220V

Công suất motor: 3Hp

Tốc độ không tải: 2.800 rpm

Trọng lượng: 30Kg

 

3,900,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588