MÁY DÙNG PIN MAKTEC

MÁY DÙNG PIN MAKTEC
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT062SK2 Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT062SK2

Mã máy         : MT062SK2

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 10 mm

Khoan gỗ                          : 21 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,000 v/p

Lực vặn                             : 13 N.m

Kích thước                         : 203×76×243 mm

Trọng lượng                       : 1.3 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, pin

2,430,000₫ 2,150,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT063SK2N Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT063SK2N

Mã máy         : MT063SK2N

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 10 mm

Khoan gỗ                          : 24 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,000 v/p

Lực vặn                             : 14 N.m

Kích thước                         : 203×93×243 mm

Trọng lượng                       : 1.4 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, pin

2,430,000₫ 2,025,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT064SK2 Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT064SK2

Mã máy         : MT064SK2

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 10 mm

Khoan gỗ                          : 25 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,300 v/p

Lực vặn                             : 15 N.m

Kích thước                         : 203×93×243 mm

Trọng lượng                       : 2.0 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, pin

2,839,000₫ 2,366,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT064SK2N Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT064SK2N

Mã máy         : MT064SK2N

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 10 mm

Khoan gỗ                          : 25 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,300 v/p

Lực vặn                             : 15 N.m

Kích thước                         : 203×93×243 mm

Trọng lượng                       : 2.0 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, pin

2,877,000₫ 2,398,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT065SK2N Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT065SK2N

Mã máy         : MT065SK2N

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 13 mm

Khoan gỗ                          : 28 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,300 v/p

Lực vặn                             : 16 N.m

Kích thước                         : 225×95×255 mm

Trọng lượng                       : 2.0 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, pin

3,146,000₫ 2,621,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT066SK2N Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT066SK2N

Mã máy         : MT066SK2N

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 10 mm

Khoan gỗ                          : 10 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 600 v/p

Lực vặn                             : 16 N.m

Kích thước                         : 223×52×210 mm

Trọng lượng                       : 1.1 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, pin

1,598,000₫ 1,332,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT070E Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT070E

Mã máy         : MT070E

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 10 mm

Khoan gỗ                          : 25 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,400 v/p

Lực vặn                             : 14 N.m

Kích thước                         : 201×82×236 mm

Trọng lượng                       : 1.4 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, hộp pin

3,389,000₫ 2,824,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT071E Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT071E

Mã máy         : MT071E

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 13 mm

Khoan gỗ                          : 36 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,400 v/p

Lực vặn                             : 42/24 N.m

Kích thước                         : 223×82×239 mm

Trọng lượng                       : 1.7 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, hộp pin

3,938,000₫ 3,282,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT080E Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT080E

Mã máy         : MT080E

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 10 mm

Khoan gỗ                          : 25 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,400 v/p

Lực vặn                             : 42/24 N.m

Kích thước                         : 216×82×236 mm

Trọng lượng                       : 1.5 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, hộp pin

3,644,000₫ 3,037,000₫
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT081E Sale
MÁY KHOAN, VẶN VÍT PIN MAKTEC MT081E

Mã máy         : MT081E

Hãng SX       : Maktec

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Khoan thép                       : 13 mm

Khoan gỗ                          : 36 mm

Tốc độ không tải               : 0 – 1,400 v/p

Lực vặn                             : 42/24 N.m

Kích thước                         : 238×82×239 mm

Trọng lượng                       : 1.7 kg

Phụ kiện kèm theo       : bộ sạc, hộp pin

4,028,000₫ 3,357,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588