MÁY HÀN TIG JASIC

MÁY HÀN TIG JASIC 200A Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 200A

Mã máy        : TIG-200A

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 230 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 18 A

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :10 – 200 A

Điện áp không tải              : 55 V

Điện áp ra                          : 17 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 21S

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 400×150×260 mm

Độ dày hàn                        : 0.3 – 6.0 mm

Trọng lượng                      : 8 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m +đồng hồ Argon + dây khí 3m + kìm hàn 3m.

 

5,988,000₫ 5,750,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 200ACDC Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 200ACDC

Mã máy        : TIG-200ACDC

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 230 V ± 10%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 20 A

Công suất                          : 4.5 KVA

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :15 – 185 A

Điện áp không tải              : 56 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 23

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 493×330×320 mm

Độ dày hàn                        : 0.5 – 10 mm

Trọng lượng                      : 20 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m + kìm hàn 3m + đồng hồ Argon + dây khí 3m.

 

14,222,000₫ 11,850,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 200PACDC Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 200PACDC

Mã máy        : TIG-200PACDC

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 230 V ± 10%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 20 A

Công suất                          : 4.5 KVA

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :15 – 185 A

Điện áp không tải              : 56 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 23

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 493×330×320 mm

Độ dày hàn                        : 0.5 – 10 mm

Trọng lượng                      : 20 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m + kìm hàn 3m + đồng hồ Argon + dây khí 3m.

 

14,700,000₫ 12,250,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 200S Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 200S

Mã máy        : TIG-200S

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 230 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 21 A

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :10 – 200 A

Điện áp không tải              : 42 V

Điện áp ra                          : 18 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 21S

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 371×155×295 mm

Độ dày hàn                        : 0.3 – 8.0 mm

Trọng lượng                      : 8.1 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m +đồng hồ Argon + dây khí 3m

 

5,196,000₫ 4,330,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 250A Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 250A

Mã máy        : TIG-250A

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 7.1 KVA

Dòng vào định mức           : 30.8 A

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :10 – 250 A

Điện áp không tải              : 73 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 400C           : 35 %

Hệ số công suất                 : 0.7

Cấp bảo vệ                         : IP 21S

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 400×145×300 mm

Độ dày hàn                        : 0.3 – 8.0 mm

Trọng lượng                      : 7.8 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m +đồng hồ Argon + dây khí 3m + kìm hàn 3m.

 

6,672,000₫ 5,560,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 250P Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 250P

Mã máy        : TIG-250P

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 230 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 18 A

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :10 – 200 A

Điện áp không tải              : 55 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 21S

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 425×205×355 mm

Độ dày hàn                        : 0.3 – 8.0 mm

Trọng lượng                      : 13.2 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m +đồng hồ Argon + dây khí 3m + kìm hàn 3m.

 

9,638,000₫ 8,030,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 300 Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 300

Mã máy        : TIG-300

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 400 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 3.9 KVA

Dòng vào định mức           : 12.5 A

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :10 – 300 A

Điện áp không tải              : 55 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 25C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 21S

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 425×205×355 mm

Độ dày hàn                        : 0.3 – 8.0 mm

Trọng lượng                      : 21.5 kg

Phụ kiện kèm theo            : kẹp mát 3m + kìm hàn + cáp hàn 5m.

10,872,000₫ 9,900,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 301 Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 301

Mã máy        : TIG-301

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 9.5 A

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :10 – 300 A

Điện áp không tải              : 70 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 23

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 425×205×355 mm

Độ dày hàn                        : 0.3 – 10 mm

Trọng lượng                      : 19 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m + kìm hàn 3m + đồng hồ Argon + dây khí 3m.

 

10,620,000₫ 8,850,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 303 Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 303

Mã máy        : TIG-303

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 400 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 12.5 A

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :10 – 303 A

Điện áp không tải              : 55 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 23

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 425×205×355 mm

Độ dày hàn                        : 0.3 – 12 mm

Trọng lượng                      : 21.5 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m + kìm hàn 3m + đồng hồ Argon + dây khí 3m.

 

11,184,000₫ 9,320,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 315ACDC Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 315ACDC

Mã máy        : TIG-315ACDC

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 400 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 29 A

Công suất                          : 8.9 KVA

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :15 – 300 A

Điện áp không tải              : 22 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 23

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 560×365×355 mm

Độ dày hàn                        : 0.5 – 15 mm

Trọng lượng                      : 37 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m + kìm hàn 3m + đồng hồ Argon + dây khí 3m.

 

21,384,000₫ 17,820,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 315PACDC Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 315PACDC

Mã máy        : TIG-315ACDC

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 400 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng vào định mức           : 29 A

Công suất                          : 8.9 KVA

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :15 – 300 A

Điện áp không tải              : 22 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 250C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 23

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 560×365×355 mm

Độ dày hàn                        : 0.5 – 15 mm

Trọng lượng                      : 37 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m + kìm hàn 3m + đồng hồ Argon + dây khí 3m.

 

21,996,000₫ 18,330,000₫
MÁY HÀN TIG JASIC 400(J98) Sale
MÁY HÀN TIG JASIC 400(J98)

Mã máy        : TIG-400

Hãng SX       : JASIC

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 400 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Dòng ra định mức             : 400V/36A

Phạm vi chỉnh dòng hàn    :20 – 200 A

Điện áp không tải              : 63 V

Hiệu suất                            : 85 %

Chu kì tải max 400C           : 60 %

Hệ số công suất                 : 0.93

Cấp bảo vệ                         : IP 21S

Cấp cách điện                    : F

Kích thước                         : 540×275×510 mm

Độ dày hàn                        : 0.5 – 10 mm

Trọng lượng                      : 32 kg

Phụ kiện kèm theo            : súng hàn + kẹp mát 2m + kìm hàn 3m + đồng hồ Argon + dây khí 3m.

 

24,480,000₫ 20,400,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588