KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI

KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DPF (Cho ống,răng trong) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DPF (Cho ống,răng trong)

Mã máy        : 22-DPF

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: Rc 1/4”

Chiều dài: 36mm

Đường kính lớn nhất: 17mm

Trọng lượng: 29g

 

32,000₫ 27,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DPH (Cho dây) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DPH (Cho dây)

Mã máy        : 22-DPH

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: 1/4”

Chiều dài: 57mm

Đường kính lớn nhất: 16mm

Đường kính trong của dây: 9mm

Trọng lượng: 28g

 

32,000₫ 27,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DPM (Cho ống, răng ngoài) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DPM (Cho ống, răng ngoài)

Mã máy        : 22-DPM

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: R 1/4”

Chiều dài: 41mm

Đường kính lớn nhất: 14mm

Trọng lượng: 26g

 

32,000₫ 27,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DSF (Cho ống, răng ngoài) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DSF (Cho ống, răng ngoài)

Mã máy        : 22-DSF

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: Rc 1/4”

Chiều dài: 46mm

Đường kính lớn nhất: 26mm

Trọng lượng: 85g

 

110,000₫ 90,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DSH (Cho dây) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DSH (Cho dây)

Mã máy        : 22-DSH

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: 1/4”

Chiều dài: 67mm

Đường kính lớn nhất: 26mm

Đường kính trong của dây: 9mm

Trọng lượng: 82g

110,000₫ 90,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DSM (Cho ống, răng ngoài) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 22-DSM (Cho ống, răng ngoài)

Mã máy        : 22-DSM

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: R 1/4”

Chiều dài: 50mm

Đường kính lớn nhất: 26mm

Trọng lượng: 82g

 

110,000₫ 90,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DPF (Cho ống,răng trong) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DPF (Cho ống,răng trong)

Mã máy        : 23-DPF

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: Rc 3/8”

Chiều dài: 37.5mm

Đường kính lớn nhất: 21mm

Trọng lượng: 40g

 

39,000₫ 32,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DPH (Cho dây) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DPH (Cho dây)

Mã máy        : 23-DPH

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: 3/8”

Chiều dài: 61mm

Đường kính lớn nhất: 16mm

Đường kính trong của dây: 11.3mm

Trọng lượng: 32g

 

39,000₫ 32,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DPM (Cho ống, răng ngoài) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DPM (Cho ống, răng ngoài)

Mã máy        : 23-DPM

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: R 3/8”

Chiều dài: 42mm

Đường kính lớn nhất: 19mm

Trọng lượng: 39g

 

38,000₫ 32,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DSF (Cho ống, răng ngoài) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DSF (Cho ống, răng ngoài)

Mã máy        : 23-DSF

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: Rc 3/8”

Chiều dài: 50.5mm

Đường kính lớn nhất: 26mm

Trọng lượng: 97g

 

120,000₫ 95,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DSH (Cho dây) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DSH (Cho dây)

Mã máy        : 23-DSH

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: 3/8”

Chiều dài: 71mm

Đường kính lớn nhất: 26mm

Đường kính trong của dây: 11.3mm

Trọng lượng: 85g

115,000₫ 95,000₫
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DSM (Cho ống, răng ngoài) Sale
KHỚP NỐI NHANH KAWASAKI 23-DSM (Cho ống, răng ngoài)

Mã máy        : 23-DSM

Hãng SX        : Kawasaki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành       : 06 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Khớp nối nhanh Kawasaki

Kích cỡ: R 3/8”

Chiều dài: 51mm

Đường kính lớn nhất: 26mm

Trọng lượng: 90g

 

120,000₫ 95,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588