MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH

MÁY HÀN TÂN THÀNH 253FS Sale
MÁY HÀN TÂN THÀNH 253FS

Mã máy        : TIG-253FS

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 380 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 8 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 250 A

Trọng lượng                       : 20 kg

Kích thước                         : 52×20×39.5 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

8,470,000₫ 7,700,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 200A Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 200A

Mã máy        : TIG-200A

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 5 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 10 – 200 A

Trọng lượng                       : 11 kg

Kích thước                         : 40×16×30 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

5,610,000₫ 5,100,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 200P ACDC Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 200P ACDC

Mã máy        : 200P ACDC

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 5 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 50 V

Cường độ dòng ra             : 10 – 200 A

Trọng lượng                       : 27 kg

Kích thước                         : 50×35×33 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

17,600,000₫ 16,000,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 200S Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 200S

Mã máy        : TIG-200S

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 5 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 10 – 200 A

Trọng lượng                       : 11 kg

Kích thước                         : 40×16×30 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

5,060,000₫ 4,600,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 251F Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 251F

Mã máy        : TIG-251F

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 8.5 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 250 A

Trọng lượng                       : 20 kg

Kích thước                         : 52×20×39.5 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

8,910,000₫ 8,100,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 251FS Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 251FS

Mã máy        : TIG-251FS

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 8 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 250 A

Trọng lượng                       : 20 kg

Kích thước                         : 52×20×39.5 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

8,470,000₫ 7,700,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 253F Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 253F

Mã máy        : TIG-253F

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 380 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 8.5 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 250 A

Trọng lượng                       : 20 kg

Kích thước                         : 52×20×39.5 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

8,910,000₫ 8,100,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 301F

Mã máy        : TIG-301F

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 10.5 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 300 A

Trọng lượng                       : 22 kg

Kích thước                         : 52×20×39.5 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

11,638,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 301FS Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 301FS

Mã máy        : TIG-301FS

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 220 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 8 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 300 A

Trọng lượng                       : 22 kg

Kích thước                         : 52×20×39.5 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

9,680,000₫ 8,800,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 303F Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 303F

Mã máy        : TIG-303F

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 380 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 10.5 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 300 A

Trọng lượng                       : 22 kg

Kích thước                         : 52×20×39.5 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

10,120,000₫ 9,200,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 303FS Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 303FS

Mã máy        : TIG-303FS

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 380 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 10 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 64 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 300 A

Trọng lượng                       : 22 kg

Kích thước                         : 52×20×39.5 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

9,680,000₫ 8,800,000₫
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 315P ACDC Sale
MÁY HÀN TIG TÂN THÀNH 315P ACDC

Mã máy        : 315P ACDC

Hãng SX       : Tân Thành

Xuất xứ:        : Việt Nam

Bảo hành      : 12 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT .
####

Máy hàn Tig

Điện áp vào                       : 380 V ± 15%

Tần số                               : 50/60 Hz

Công suất                          : 9 KVA

Chu kỳ công tác                 : 60 %

Điện thế ra không tải          : 45 V

Cường độ dòng ra             : 20 – 315 A

Trọng lượng                       : 32 kg

Kích thước                         : 57×33×36 cm

Phụ kiện                             : đủ phụ kiện

 

25,520,000₫ 23,200,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588