MŨI KHOAN TỪ NITTO

MŨI KHOAN TỪ NITTO
MŨI KHOAN TỪ NITTO 12x25L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 12x25L HI

Mã máy        : 12X25L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 65mm

Độ dày: 25mm

Đường kính: 12mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 100 g

720,000₫ 615,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 13x25L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 13x25L HI

Mã máy        : 13X25L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 65mm

Độ dày: 25mm

Đường kính: 13mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 100 g

720,000₫ 615,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 14x25L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 14x25L HI

Mã máy        : 14X25L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 65mm

Độ dày: 25mm

Đường kính: 13mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 100 g

780,000₫ 630,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 14x50L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 14x50L HI

Mã máy        : 14X50L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 86mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 14mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 125 g

1,185,000₫ 870,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 15x25L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 15x25L HI

Mã máy        : 15X25L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 65mm

Độ dày: 25mm

Đường kính: 15mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 100 g

890,000₫ 680,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 15x50L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 15x50L HI

Mã máy        : 15X50L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 86mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 15mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 125 g

695,000₫ 630,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 16x25L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 16x25L HI

Mã máy        : 16X25L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 65mm

Độ dày: 25mm

Đường kính: 16mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 100 g

690,000₫ 650,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 16x50L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 16x50L HI

Mã máy        : 16X50L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 86mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 16mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 125 g

710,000₫ 640,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 17x25L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 17x25L HI

Mã máy        : 17X25L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 65mm

Độ dày: 25mm

Đường kính: 17mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 100 g

890,000₫ 690,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 17x50L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 17x50L HI

Mã máy        : 17X50L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 86mm

Độ dày: 50mm

Đường kính: 17mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 125 g

815,760₫ 679,800₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 18x25L HI Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 18x25L HI

Mã máy        : 18X25L HI

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Thép gió
Chiều dài: 65mm

Độ dày: 25mm

Đường kính: 18mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 100 g

830,000₫ 700,000₫
MŨI KHOAN TỪ NITTO 18x35L JET Sale
MŨI KHOAN TỪ NITTO 18x35L JET

Mã máy        : 18X35L JET

Hãng SX       : Nitto Kohki

Xuất xứ:        : Nhật Bản

Bảo hành      : 01 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế VAT.
####

Mũi khoan từ Nitto

Vật liệu: Hợp kim
Chiều dài: 73mm

Độ dày: 35mm

Đường kính: 18mm

Độ lệch: 0.02 – 0.1 mm/rev

Trọng lượng: 115 g

1,320,000₫ 1,197,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588