MÁY KHOAN BOSCH

MÁY KHOAN BOSCH
MÁY KHOAN BOSCH GBH3-28DRE Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBH3-28DRE

Mã máy         : GBH3-28DRE

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                         : 800 w

Lực đập                            : 3.5 J

Tốc độ không tải               : 0 – 900 v/p

Tốc độ đập                        : 0 – 4,000 l/p

Bê tông                             : 28 mm

Khoan gỗ                          : 30 mm

Khoan thép                       : 13 mm

Trọng lượng                     : 3.5 kg           

 

6,816,000₫ 5,841,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM1000RE Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBM1000RE

Mã máy         : GBM1000RE

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                         : 350 w

Tốc độ không tải               : 0 – 2,500 v/p

Đầu cặp                            : 10 mm

Khoan gỗ                          : 20 mm

Khoan thép                       : 10 mm

Trọng lượng                     : 1.1 kg           

 

978,000₫ 815,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM10RE Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBM10RE

Mã máy         : GBM10RE

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                         : 450 w

Tốc độ không tải               : 0 – 2,600 v/p

Khoan nhôm                     : 10 mm

Đầu cặp                            : 10 mm

Khoan gỗ                          : 25 mm

Khoan thép                       : 10 mm

Trọng lượng                     : 1.3 kg           

1,215,000₫ 1,200,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM13HRE

Mã máy         : GBM13HRE

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                          : 550 w

Đầu cặp                             : 13 mm

Khoan nhôm                      : 20 mm

Khoan thép                        : 13 mm

Khoan gỗ                           : 40 mm

Tốc độ không tải                : 0 – 550 v/p

Trọng lượng                       : 2.1 kg

 

0₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM13RE Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBM13RE

Mã máy         : GBM13RE

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : Malaysia

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                         : 600 w

Tốc độ không tải               : 0 – 2,600 v/p

Khoan nhôm                     : 13 mm

Đầu cặp                            : 13 mm

Khoan gỗ                          : 30 mm

Khoan thép                       : 13 mm

Trọng lượng                     : 1.7 kg           

 

1,547,000₫ 1,383,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM32-4 Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBM32-4

Mã máy         : GBM32-4

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                         : 1,500 w

Tốc độ không tải               : 0 – 740 v/p

Khoan nhôm                     : 50 mm

Khoan gỗ                          : 70 mm

Khoan thép                       : 32 mm

Trọng lượng                     : 7.3 kg           

 

18,861,000₫ 16,123,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM320 Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBM320

Mã máy         : GBM320

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                         : 320 w

Tốc độ không tải               : 0 – 2,600 v/p

Khoan nhôm                     : 6.5 mm

Khoan gỗ                          : 13 mm

Khoan thép                       : 6.5 mm

Trọng lượng                     : 1.0 kg           

 
757,000₫ 650,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM350 Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBM350

Mã máy         : GBM350

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                         : 350 w

Tốc độ không tải               : 0 – 2,600 v/p

Khoan nhôm                     : 8 mm

Khoan gỗ                          : 15 mm

Khoan thép                       : 10 mm

Trọng lượng                     : 1.2 kg           

 
840,000₫ 774,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM600RE Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBM600RE

Mã máy         : GBM600RE

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                         : 320 w

Tốc độ không tải               : 0 – 4,200 v/p

Đầu cặp                            : 6.5 mm

Khoan nhôm                     : 6.5 mm

Khoan gỗ                          : 13 mm

Khoan thép                       : 6.5 mm

Trọng lượng                     : 1 kg              

 

793,000₫ 661,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GBM6RE Sale
MÁY KHOAN BOSCH GBM6RE

Mã máy         : GBM6RE

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan

Công suất                         : 350 w

Tốc độ không tải               : 0 – 4,000 v/p

Đầu cặp                            : 6 mm

Khoan nhôm                     : 6.5 mm

Khoan gỗ                          : 15 mm

Khoan thép                       : 6.5 mm

Trọng lượng                     : 1.1 kg           

 

1,144,000₫ 954,000₫
MÁY KHOAN BOSCH GSB550 MÁY KHOAN BOSCH GSB550 Sale
MÁY KHOAN BOSCH GSB550

Mã máy         : GSB 550

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan động lực

Công suất                          : 550 w

Đầu cặp                             : 13 mm

Khoan bê tông                   : 13 mm

Khoan thép                        : 10 mm

Khoan gỗ                           : 25 mm

Tốc độ không tải                : 0 – 3,000 v/p

Trọng lượng                       : 1.8 kg

 

3,205,000₫ 890,000₫
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH2-18RE Sale
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH2-18RE

Mã máy         : GBH2-18RE

Hãng SX       : Bosch

Xuất xứ:        : China

Bảo hành      : 6 tháng

Hotline           : 0931.989.588

Giá đã bao gồm thuế 10% VAT.
####

Máy khoan búa

Công suất                         : 550 w

Lực đập                            : 1.7 J

Tốc độ không tải               : 0 – 1,550 v/p

Tốc độ đập                        : 0 – 3,960 l/p

Bê tông                             : 18 mm

Khoan gỗ                          : 30 mm

Khoan thép                       : 13 mm

Trọng lượng                     : 2 kg              

 

2,570,000₫ 2,205,000₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three
0931989588